Formularz:

Wyszukiwanie po 3 pierwszych znakach.

 
Usługa pobierania danych!

Udostępnienie i korzystanie z danych następuje pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem danych IMGW-­PIB informacji: „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”. W przypadku przetworzenia danych przez korzystającego, obok wskazania źródła ich pochodzenia, należy również wskazać na fakt przetworzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem przetworzonych danych IMGW-­PIB informacji: „Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Przykłady danych: